Antiseptisk kontroll för att undvika spridande av Tobaksmosaik från tobaksrökare

ARBETSOMRÅDEN, BÄNKAR. LÅDOR

Spraya eller svabba arbetsytor före varje arbetsperiod, och åter igen efter att varje planta blivit av med sjukdomar så som Gråmögel – Botrytis, Kronröta, Bladmögel, Rotröta e.t.c.

Dosering:
 • 0,08 % (1,6 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 16 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  KRUKOR OCH LÅDOR

  Använda krukor eller lådor ska borstas eller tvättas innan de blötläggs i Bensaltensidlösning, för att döda sjukdomar som Kronröta, Bladmögel, Rotröta och Roströta, Blöttlägg 10 minuter före användning.

  SKÖLJ INTE!

  Dosering:

   

 • 0,08 % (1,6 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 16 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  SKÄR REDSKAP

  Desinficera redskap sticklingsverktyg och saxar

  Lägg redskapens egg i blöt i Bensaltensidlösningen, låt verka 10 minuter innan användning, dödar sjukdomar som Gråmögel Botrytis, Rotröta, Stamkräfta och Tobaksmosaikvirus (TMV). Använd blöta redskap på plantan. Torka och olja in redskapen när du avslutat arbetet.

  Dosering:
 • 0,106 % (2,1 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 21 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten
  RÖKARE

  Rökare av cigaretter har Tobaksmosaikvirus på sina händer. Doppa händerna I lösning innan du hand har växter eller något som kopplat till växten. En god idé är att alltid ha ett kar med Bensaltensidlösning att doppa händerna i vid behov. Låt lufttorka.

  Dosering:
 • 0,08 % (1,6 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 16 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  PLANTOR-UNG VÄXTER

  Från kolv: dränk plantorna 2-5 minuter innan plantering för att avlägsna agar. Blötlägg kompost med Bensaltensidlösning. Hjälper till att eliminera groddbrand. Håll händer och redskap fuktiga med Bensaltensidlösning. Groddbrand: spraya plantor en gång I månaden i förebyggande syfte. Spraya när sjukdom är synlig.

  Dosering:
 • 0,04 % (0,8 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 8 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  ORKIDÉ – VUXNA PLANTOR*

  Spraya när sjukdom annan än röta (se nedan) är synlig. Spraya en gång I månaden I förebyggande syfte. Blötlägg kompost när svampbildning är påtaglig.

  Dosering:
 • 0,053 11 ml (1,1 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 11 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  ORKIDÉ – DELADE PLANTOR

  Avlägsna kompost och blötlägg plantan i Bensaltensidlösning 2-5 minuter. Arbeta med blöta händer och redskap. Efter delning och rot ansning, blötlägg delningarna i Bensaltensidlösning i 2-5 minuter. Kruka i kompost fuktas med Bensaltensidlösning.

  Dosering:
 • 0,08 % (1,6 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 16 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  ALGER

  Växthus Glas: Spraya eller svabba ytan med Bensaltensidlösning. Låt verka minst en timme, tills algerna synligt ändras till en ljusare nyans. Tvätta av döda alger med vatten. Spraya åter den rena ytan med Bensaltensidlösning och låt den lufttorka.

  Dosering:
 • 0,026 % (0,5 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 5 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vattenGångar: Vid kraftigt algangrepp, spraya eller svabba med Bensaltensidlösning. Låt verka minst 1 timma. Borsta och tvätta bort döda alger. Blötlägg området igen med Bensaltensidlösning. Skölj inte av. Produkten kommer att hämma algtillväxten på gången. Låt torka på ytan och upprepa behandlingen om alger återkommer. Gångvägar och andra plana ytor behandlas enklast med sprutning med ryggspruta, munstycke för flatstråle.
  Dosering:
 • 0,08 % (1,6 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 16 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  ORKIDÉ – GRÅMÖGEL BOTRYTIS

  Under kallt och fuktigt väder, spraya växter och blommor. Spray under bänkar vid första tecknet av fläckar på blommor. Att spraya en gång I veckan reducerar eller tar bort Gråmögel Botrytis fläckarna.

  Dosering:
 • 0,01 % (0,2 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten )
 • 20 ml Bensaltensid 50 % per10 liter vatten

  SNITTBLOMMOR

  För lådor, tuber och dekorativa vaser. Rekommenderar blom ax att bli härdat genom att stjälkarna står i Bensaltensidbehandlat vatten under skörd, lagring och transportering.

  Dosering:
 • 0,013 % (0,3 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 3 ml Bensaltensid 50 % per10 liter vatten
  ORKIDÈ – Röta (så som Erwinia)*

  Avlägsna kompost från plantan och blötlägg hela plantan i minst 10 minuter. Klipp bort all röta med behandlat redskap. Blötlägg åter plantans skadade delar I 10 minuter. Åter plantera i Bensaltensidfuktad kompostjord.

  Dosering:
 • 0,08 % (1,6 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 16 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  ORKIDÉ – KRONRÖTA (Phalaenopsis)*

  Spraya plantor en gång I veckan för att vara säker på att lösningen når in på djupet.

  Dosering:
 • 0,026 % (0,5 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 5 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vatten

  BEVATTNINGSSYSTEM MED ÅTERCIRKULATION OVAN MARK

  Under de sista 2-3 minuterna av vattning, använd Bensaltensidlösning som ett förebyggande program. P.g.a. variationer i växt miljön, använd Bensaltensid varannan till var fjärde vattning för att kontrollera alger i munstycket.

  Dosering:
 • 0,0078 % (0,156 ml Bensaltensid 50 % per liter vatten)
 • 1, 56 ml Bensaltensid 50 % per 10 liter vattenBensaltensid köper man enklast, billigast och fraktfritt på allt-fraktfritt.com